CATEGORY: Fristående kurser, Teknik

Injustering och mätning

Course Access: 365 days access
Course Overview
schedule8 dagar
location_onGöteborg
connect_without_contactDistans

Vår elsäkerhetskurs riktar sig till fastighetsskötare, -tekniker och chefer inom branschen. 

Målet är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter för att skapa en trygg arbetsmiljö. Genom teori och praktiska övningar lär de sig att identifiera och hantera faror och risker vid elarbeten. Kursen täcker även aktuella lagar och föreskrifter för elsäkerhet. 

Efter kursen kan deltagarna utföra arbetsmoment säkert, minimera olycksrisker och agera som ansvariga ledare inom elsäkerhet, med förståelse för elsäkerhetslagen.

View More →