Utbildning

Välkommen till en värld av kunskap speciellt utformad för fastighetsbranschen. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som ger verktyg och färdigheter för att navigera och framgångsrikt hantera branschens unika utmaningar.

Utbildningar och kurser

Välkommen till en värld av kunskap speciellt utformad för fastighetsbranschen. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som ger verktyg och färdigheter för att navigera och framgångsrikt hantera branschens unika utmaningar. Upptäck hur våra kurser kan förvandla din professionella utveckling och bidra till din organisations tillväxt och framgång.

Erfarna specialister som utbildare

Branschspecifikt kursinnehåll

Dagedu e-learningsplattform

Photo by Brooke Cagle

Utbildningsvägar för Fastighetsexpertis

Bygg framgång med mänsklig expertis. Våra kurser ger ditt team kraften att förvandla varje fastighet till en källa till möjligheter och framsteg. När människorna växer, blomstrar fastigheterna. Våra utbildningar är nyckeln till att skapa team som lyfter varje rum – från grund till tak. Förvandla din fastighetspotential till verklighet. Med våra utbildningar i ledarskap och teknik blomstrar både dina team och de miljöer de skapar. Utveckla hjärtat i din fastighet – ditt team. Våra ledarskaps- och teknikutbildningar förädla din viktigaste resurs, och ger färdigheterna som blomstrar både personal och fastigheter. Kompetensutveckling är en förutsättning för att behålla konkurrenskraften. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser och utbildningar för yrkesverksamma inom bygg, fastighet, el och energi. Utbildningarna utvecklas kontinuerligt och vi levererar lärande i många olika former, såväl fysiskt som digitalt. Kärnan i vårt erbjudande ligger i vår e-learningsplattform Dagedu där vi samlar dina kompetenser, diplom och du kan enkelt hålla koll på de kurser du genomgått och de färdigheter du fått.

Photo by Emmanuel Ikwuegbu

Digital plattform

Spårar framsteg och certifieringar på en centraliserad onlineplattform.

Flexibelt format

Anpassa läromiljö och takt efter individuella behov och mål.

Konkurrenskraft

Utbildad personal leder till innovation och ökad organisatorisk effektivitet.

Praktiskt inriktade

Direkt tillämpbara färdigheter för omedelbar verksamhetspåverkan.