Våra kuser

Vi erbjuder kurser med praktisk förankring. De studerande ska så konkreta verktyg att direkt använda i sin vardag.

Vi bidrar till förändringen, som sker inom fastighetsbranschen, med hållbarhet som grundpelare. Genom att effektivisera byggnaders energikonsumtion bidrar vi till en bättre miljö. För att lyckas använder vi ny teknik stärkt av AI och smarta algoritmer. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom elbilsladdning, fastighetsautomation och system inom ventilation och rörsystem.

Vi kan inte luta oss mot att den nya tekniken löser våra samhällsproblem idag. Det är först när människa och maskin samverkar vi kan skapa förändring på riktigt. Ta elbilsladdning till exempel. När vi är ute hos våra laddkunder vill de ha en laddare som motsvarar batterikapaciteten i bilen de har köpt. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen eftersom man tidigare kört fordon med förbränningsmotorer och tanka först när tanken börjar bli tom.

Det är när människa och maskin samverkar som vi ser den stora skillnaden

Vi jobbar inte bara med elbilsladdning. Faktum är att det är ett ganska nytt satsningsområde för oss, som vi kallar Laddia. Även om vi började redan 2008. Då var marknaden var alldeles för omogen med endast 50 elbilar i Sverige. Vi försöker spänna över så stort område vi kan inom ramen för vår kompetens och kopplat till fastighetsbranschen. Vi utbildar inom teknik, energi och personlig utveckling för att göra våra installationer effektiva och hållbara över tid.

Utmaningar inom hållbarhet står i fokus idag. Vi kan inte längre stirra oss blinda på den enskilda delen utan behöver se helhet och system för att lyckas. I takt med ökande krav börjar nu även produkter och den tekniska infrastrukturen mogna för att möjliggöra nya lösningar. Vi har länge pratat om "att mäta är att veta" men vårt dilemma har fram tills idag vart vad vi ska göra av all data. Vi ser oftast att datamängderna är så stora ute hos våra kunder att det bara blir ett brus som i slutändan inte hanteras. Då är man tillbaka till att inte veta igen.

Fokus på teknik, energi och människor

Vi lägger stor del av vår tid i ladd- och energiprojekt. Med bakgrund av den praktiska förankringen erbjuder vi utbildningar inom teknik och fastigheter. Utbildning kommer vara ett tillväxtområde för oss. Vi kommer erbjuda en större bredd och har idag även kurser och program för tekniker och chefer inom fastighetsbranschen. 

Läs mer om det på våra kurssidor.

Fastighetsautomation

Vi ser byggnaden som ett system. När vi optimerar och energieffektiviserar är det inte det enskilda delsystemet som är i fokus. Det är samverkan mellan byggnaden, människorna, de klimatstyrande- och de betjänande systemen som gör den stora skillnaden. Med vår över 20-åriga erfarenhet inom installation, automation och förvaltning hittar vi snabbt problemen och tar fram åtgärdsförslag och produkter till våra kunder.

Click me, I'm a button

Laddning

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Click me, I'm a button

Utbildning

Samarbetet med de största yrkeshögskolorna i Sverige har pågått i 10 år nu. Vi vill bidra till relevansen i utbildningar och koppla teori till praktik. Vi håller utbildningar inom el, automation, energieffektivisering och ledarskap. I år paketerar vi våra utbildningar även för övriga kunder. Håll utkik på våra utbildningssidor om vi har något för er.

Click me, I'm a button