Categories
AI och machine learning

AI i fastigheter

Vi använder ofta det populistiska begreppet AI. Inom automation är det i princip uteslutande ML eller machine learning man menar när man pratar om AI. Ibland löser man till och med funktionerna med traditionella regulatorer och styrsystem. När vi läser texten nedan låter vi mig och andra ordmärkare landa in i begreppet AI som ett sorts samlingsnamn för en stund.

AI-system kan användas för att energioptimera en byggnad på flera sätt. Här är några exempel på hur AI kan användas inom fastighetsbranschen för att genomföra energiomställningar:

1. Prediktivt underhåll – med hjälp av AI kan fastighetsägare övervaka den tekniska utrustningen i en byggnad och se om enheterna börjar fungera sämre. På så sätt kan man planera för underhållsarbete och byta ut enheter i förväg innan de går sönder, vilket gör underhållsarbetet mer kostnadseffektivt och minskar risken för oplanerade driftstopp. Detta kan också leda till en minskning i energiförbrukningen genom att enheter som arbetar undermåligt utbyts.

2. Optimering av kyl- och värmeåtgång – med hjälp av AI-baserade system kan man optimera kyl- och värmeåtgången i en byggnad genom att anpassa uppvärmning och kylning efter aktuell belastning i byggnaden. Detta innebär att enheterna inte längre behöver köra på max och därmed spara energi.

3. Anpassade ljusinställningar – med AI kan man anpassa ljusinställningarna i en byggnad efter behov. Det innebär att man kan sätta rätt belysning efter aktuellt behov och på så sätt använda det antal ljuskällor som verkligen behövs, vilket minskar energiförbrukningen.

4. Klimatförutsägelse – med AI kan

Artificiell Intelligens (AI) kan hjälpa till att skapa klimatförutsägelser genom att bearbeta stora mängder data för att hitta mönster och skapa modeller som kan förutsäga framtida klimatförändringar. För att göra detta används maskininlärning, en gren av AI som lär sig och anpassar sig genom att analysera stora datamängder.

En typ av data som kan användas för att skapa klimatförutsägelser är satellitdata för att övervaka temperaturen på jorden och havsytan, koldioxidnivåer och luftföroreningar. Tillsammans med andra relevanta data som exempelvis globala klimatmodeller kan AI användas för att analysera och förutsäga framtida klimatförändringar.

AI kan användas för att skapa modeller som kan förutsäga klimatförändringar på kort och lång sikt, vilket i sin tur kan hjälpa till att planera för framtiden och vidta nödvändiga åtgärder för att minska klimatpåverkan. Eftersom AI kan bearbeta data mycket snabbare än människor kan det göra klimatförutsägelser mycket mer effektiva och tillförlitliga.