The lc_get_post shortcode could not retrieve any matching post.

AI (Artificiell intelligens) och Machine Learning är två relaterade begrepp, men de är inte samma sak.

AI handlar om datorprogram som är utformade för att utföra intelligenta uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Till exempel kan ett AI-program användas för att känna igen talade ord, beslutsfattande, planering, röst- och bildigenkänning med mera.

Å andra sidan handlar Machine Learning (ML) om en specifik teknik som hjälper datorer att lära sig att göra prediktioner eller ta beslut baserat på data och erfarenhet. ML algoritmer hjälper datorn att hitta mönster i data, och genom att använda dessa mönster, kan datorer “lära sig” utan att de blir programmerade direkt till specifika instruktioner.

Med andra ord, AI används för att beskriva programvara som i grund och botten simulerar mänsklig intelligens, medan Machine Learning är en delmängd av AI som innebär att datorn kan “lära sig” eller upptäcka mönster i data utan att den direkt programmeras.

Det är viktigt att notera att Machine Learning är en viktig metod i utvecklingen av AI, eftersom det är genom Machine Learning-tekniker som en AI-funktionalitet kan uppnås.

Är du en transformativ ledare?

by PropTech Writer,

En person på D6-nivå inom Bill Torberts teori skulle kallas en "transformativ ledare" och hänföras till "transformativ handlinglogic" eller "transformativ självförståelse". En transformativ ledare kännetecknas av sin förmåga att tänka på ett holistiskt och kreativt sätt när de arbetar med problem och utmaningar. De har

AI i fastigheter

by admin,

Vi använder ofta det populistiska begreppet AI. Inom automation är det i princip uteslutande ML eller machine learning man menar när man pratar om AI. Ibland löser man till och med funktionerna med traditionella regulatorer och styrsystem. När vi läser texten nedan låter vi mig

Fastställande av närområde

by admin,

Förståelsen av Skyddsavskärmning och Närområdet: En Kritisk Faktor för Elsäkerhet Inledning: Bristande Skyddsavskärmning och Elolyckor Enligt Elsäkerhetsverkets rapport "Elolyckor 2019" är en ökande andel av elolyckor bland elyrkespersoner kopplade till otillräcklig skyddsavskärmning. Mats Jonsson, i sin artikel publicerad på Voltimum den 1 december 2020, belyser

5 ANLEDNINGAR TILL ATT SKAPA EN HÅLLBARHETSSTRATEGI

by admin,

En välutformad hållbarhetsstrategi för fastighetsägare kan vara nyckeln till framgång och lönsamhet. Genom att implementera energioptimering, vattenbesparing och effektiv avfallshantering kan fastighetsägaren minska sina kostnader och öka sin vinst samtidigt som de skapar en attraktiv fastighet som lockar hyresgäster och investerare. En stark hållbarhetsprofil bidrar

Hierarkin av personlig ledarutveckling

by PropTech Writer,

Bill Torbert är känd för sin teori om hierarkin av personlig ledarutveckling, men han har också skrivit om dialog, gruppledarskap och organisationsteori. Det finns flera författare och forskare som har utforskat och vidareutvecklat Bill Torberts modell över tid. Här är några exempel: Susanne Cook-Greuter -

Bill Torbert

by PropTech Writer,

Bill Torbert är en organisations-, psykologi-, och managementteoretiker som har bidragit med flera begrepp och modeller för ledarskap och förändringsprocesser. En av hans mest kända teorier handlar om hierarkin av personlig ledarutveckling. Enligt hans modell finns det sju nivåer av personligt ledarskap, där varje steg

7 steg av personlig utveckling

by PropTech Writer,

Här är en beskrivning av de sju stegen i hierarkin av personlig ledarutveckling enligt Bill Torberts teori: Egocentric: På denna första nivå är individen mer självfokuserad och självcentrerad än något annat. Detta kan innebära en bristande förmåga att se saker ur andras perspektiv eller att

SOS varning för den kanske bästa modellen

by PropTech Writer,

När det gäller reflektionsarbete är nog SOS-modellen det verktyg jag tycker funkar bäst. Det tvingar mig att se saker ur olika perspektiv och ökar på så sett min förståelse för situationen jag ställts inför. Med bättre förståelse och fler insikter tenderar min reaktion bli mer

Opportunisten det självcentrerande barnet i dig

by admin,

Enligt Bill Torberts teori, skulle en opportunist hänföras till "opportunistisk handlinglogic" eller "opportunistisk självförståelse" som också kallas D3 i hans modell. På denna nivå är en person i första hand motiverad av sin egen fördel och väljer handlingar som ger dem mest personlig vinning eller

Elektrifiera din karriär med vårt dynamiska team

by admin,

I dagens snabbt föränderliga yrkesliv behöver man vara redo att växla upp och anpassa sig till nya tekniker, trender och arbetsmetoder. Att bli en del av ett dynamiskt team och få möjligheten att utvecklas kan vara precis det du behöver för att elektrifiera din karriär