Categories
AI och machine learning

Vi reder ut begreppet kring AI genom att prata om machine learning

AI (Artificiell intelligens) och Machine Learning är två relaterade begrepp, men de är inte samma sak.

AI handlar om datorprogram som är utformade för att utföra intelligenta uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Till exempel kan ett AI-program användas för att känna igen talade ord, beslutsfattande, planering, röst- och bildigenkänning med mera.

Å andra sidan handlar Machine Learning (ML) om en specifik teknik som hjälper datorer att lära sig att göra prediktioner eller ta beslut baserat på data och erfarenhet. ML algoritmer hjälper datorn att hitta mönster i data, och genom att använda dessa mönster, kan datorer ”lära sig” utan att de blir programmerade direkt till specifika instruktioner.

Med andra ord, AI används för att beskriva programvara som i grund och botten simulerar mänsklig intelligens, medan Machine Learning är en delmängd av AI som innebär att datorn kan ”lära sig” eller upptäcka mönster i data utan att den direkt programmeras.

Det är viktigt att notera att Machine Learning är en viktig metod i utvecklingen av AI, eftersom det är genom Machine Learning-tekniker som en AI-funktionalitet kan uppnås.