Hållbarhet och lönsamhet i fokus med vår unika optimeringsmetod

Vi erbjuder konsulttjänster inom teknik-, verksamhets- och affärsutveckling för att hjälpa våra kunder att optimera sin verksamhet och uppnå sina hållbarhets- och lönsamhetsmål. Vi har fokus på hållbarhet, hög energieffektivitet och kundnöjdhet för att möta höga krav från våra kunder. Genom att pröva processerna mot affärsstrategierna hjälper vi våra kunder att optimera sina processer för högre effektivitet och kostnadsminskning. Vi erbjuder också kompetensutveckling för att hjälpa våra kunder att sätta rätt person på rätt plats och öka teknikkompetensen.

Vi tror på optimering och samverkan mellan människa och teknik. Vi erbjuder förändringsledning, utveckling och innovation som nyckeln till en hållbar framtid.

Optimera din fastighetsverksamhet med våra breda konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom förvaltning, teknologi och affärsutveckling för att hjälpa våra kunder att optimera sin verksamhet. Våra erfarna förvaltare kan hjälpa till med effektiv fastighetsförvaltning, teknikexperter som kan implementera digitala lösningar och våra affärsutvecklare kan utveckla nya produkter och tjänster. Vi har också managementkonsulter som erbjuder interimtjänster och förändringsledning för att hjälpa till med utvecklingsprojekt inom bygg och fastighet.

Dageus bidrar till en hållbar framtid med expertis inom styr och AI-teknologier

Dageus har länge varit en ledande aktör inom styr- och reglerteknik och har installerat PLC- och DUC-system i nästan 20 år. Vi har nu breddat vårt erbjudande genom att erbjuda energikartläggningar, optimeringar och utredningar. Som deltagare i EU-finansierade forskningsprojekt har vi också utvecklat vår PropTech-satsning med användning av reinforcement learning och AI för byggnader, samt elenergilagring.

Stärk din verksamhet med vårt utbildningsprogram inom teknik och ledarskap

Dageus är ett företag som är engagerat i att främja utbildning och utveckling inom fastighetsbranschen. Vi samarbetar med ledande yrkeshögskolor för att erbjuda kurser inom teknik och ledarskap. Vårt kursutbud är utformat för att hjälpa våra kunder att utveckla sin kompetens och förbättra sin verksamhet. För att göra vårt kursutbud mer tillgängligt erbjuder vi också Dagedu Learnpoint, en e-learningplattform som ger våra kunder möjlighet att lära sig när och var som helst.

Vad vi gör

Vi levererar produkter, tjänster och utbildningar inom PropTech och laddning för fastighetsbranschen

Vi bidrar till förändringen, som sker inom fastighetsbranschen, med hållbarhet som grundpelare. Genom att effektivisera byggnaders energikonsumtion bidrar vi till en bättre miljö. För att lyckas använder vi ny teknik stärkt av AI och smarta algoritmer. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom elbilsladdning, fastighetsautomation och system inom ventilation och rörsystem.

Vi kan inte luta oss mot att den nya tekniken löser våra samhällsproblem idag. Det är först när människa och maskin samverkar vi kan skapa förändring på riktigt. Ta elbilsladdning till exempel. När vi är ute hos våra laddkunder vill de ha en laddare som motsvarar batterikapaciteten i bilen de har köpt. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen eftersom man tidigare kört fordon med förbränningsmotorer och tanka först när tanken börjar bli tom.

Det är när människa och maskin samverkar som vi ser den stora skillnaden

Vi jobbar inte bara med elbilsladdning. Faktum är att det är ett ganska nytt satsningsområde för oss, som vi kallar Laddia. Även om vi började redan 2008. Då var marknaden var alldeles för omogen med endast 50 elbilar i Sverige. Vi försöker spänna över så stort område vi kan inom ramen för vår kompetens och kopplat till fastighetsbranschen. Vi utbildar inom teknik, energi och personlig utveckling för att göra våra installationer effektiva och hållbara över tid.

Utbildning

Samarbetet med de största yrkeshögskolorna i Sverige har pågått i över 10 år nu. Vi vill bidra till relevansen i utbildningar och koppla teori till praktik. Vi håller utbildningar inom el, automation, energieffektivisering och ledarskap. I år paketerar vi våra utbildningar även för övriga kunder. Håll utkik på våra utbildningssidor om vi har något för er.

Läs mer

Fastighetsautomation

När vi optimerar och energieffektiviserar är det samverkan som är i fokus. Interaktionen mellan byggnaden, människorna, de klimatstyrande- och de betjänande systemen gör den stora skillnaden. Med vår över 20-åriga erfarenhet inom automation och förvaltning hittar vi snabbt problemen och skapar värde för våra kunder.

Läs mer

Elbilsladdning

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Läs mer

Organisationsutveckling

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Läs mer

Ny teknik möjliggör rätt styrning

Vi har länge levt med floskler som "att mäta är att veta". Det finns självklart en god tanke bakom det och det har vart en sanning vid flera tillfällen. Problemet uppstår när mätdatan blir så stor och övergår till ett ohanterbart brus. Fastighetsbranschen står inför samma problematik IT-branschen behövde hantera för många år sedan – Big Data. Därför krokar vi arm med erfarna IT-företag sprugna ur storbolag som exempelvis Ericsson och Nokia.

Vi mäter mer än någonsin

Mycket vill ha mer. Ofta har våra kunder en bra mätinfrastruktur redan när vi börjar vårt arbete. Eftersom vi för bort datahanteringen från människa till AI baserade plattformar blir datamängden inte begränsande. Tvärt om så lär sig AI snabbare med fler parametrar in.

Just nu är marknaden ganska omogen för den nya tekniken och vi lär oss ihop med våra branschkollegor vad "best practice" är. Vi kan idag enkelt skapa bättre optimerade styrningar och effektbegränsningar i befintlig teknikstandard.

DAGEUS PROPTECH ENGINEERING AB

Vårt erbjudande

Vi är ett konsultföretag med expertis inom teknik och verksamhetsutveckling inom fastighetsbranschen. Med verksamhetsutvecklare och ingenjörer med bred erfarenhet och djupgående kompetenser kan vi erbjuda en palett av produkter och tjänster.

Datalager

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

Konsulttjänster

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

Energilagring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

Förändringsarbete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

Strategi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

SCADA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

Apputveckling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

Utbildningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

Utredningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a lacus est. 

VI FÖRSTÅR DIG

Vi förstår att som fastighetsägare har du höga krav på effektivitet och kundnöjdhet. Vårt helhetserbjudande hjälper dig att optimera din lönsamhet och uppnå dina hållbarhetsmål genom att använda moderna metoder och den senaste tekniken. Vi använder vår unika optimeringsmetod för att hjälpa dig att maximera din effektivitet och minimera dina kostnader samtidigt som du uppnår dina hållbarhetsmål.

Vi fokuserar på att skapa hållbarhet och lönsamhet för våra kunder genom att använda moderna metoder och ny teknik. Vi hjälper dig att optimera dina processer och uppnå högsta möjliga effektivitet med vår beprövade metod. Genom att använda vår helhetssyn på affärsutveckling kan vi hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål samtidigt som du ökar din lönsamhet.

Upptäck vårt helhetserbjudande nu för att optimera din verksamhet och uppnå dina hållbarhetsmål med moderna metoder och ny teknik. Vi är säkra på att vi kan hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå genom vår optimeringsmetod.

Vi på Dageus kan hjälpa både hyresgäster och fastighetsägare att minska sina energikostnader med vår ML-drivna digitaliseringslösning. Genom att digitalisera hela ditt fastighetsbestånd och automatisera dina komfortstyrande processer med hjälp av intelligenta och användarvänliga verktyg kan du spara tid och minska kostnader.

Vi är övertygade om att vår innovativa och skräddarsydda lösning är vad du behöver för att ta ditt fastighetsägande till nästa nivå. Med vår ML-drivna digitalisering kan du få en djupare förståelse för ditt fastighetsbestånd och ta bättre beslut för dess framtid. Vi är glada över att kunna erbjuda en lösning för fastighetsägare som är intresserade av att hålla sig i framkanten av teknologi och innovation.

Låt oss hjälpa dig att göra livet som fastighetsägare lättare och mer lönsamt genom att minska dina energikostnader med vår ML-drivna digitaliseringslösning. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att optimera ditt fastighetsbestånd och spara kostnader.

Er hållbarhetsstrategi

En stark hållbarhetsstrategi för fastighetsägare innebär fördelar som kostnadsbesparingar genom energioptimering, vattenbesparing och ändrat brukarbeteende. Det kan också öka fastighetens värde och förbättra varumärket genom att visa ansvar för miljön. Dessutom hjälper strategin till att uppfylla lagstiftning och regleringar samt möjliggör anpassning till en hållbar framtid.

Photo by Ricardo Gomez Angel

Våra kuser

Vi erbjuder kurser med praktisk förankring. De studerande ska så konkreta verktyg att direkt använda i sin vardag.

Vi bidrar till förändringen, som sker inom fastighetsbranschen, med hållbarhet som grundpelare. Genom att effektivisera byggnaders energikonsumtion bidrar vi till en bättre miljö. För att lyckas använder vi ny teknik stärkt av AI och smarta algoritmer. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom elbilsladdning, fastighetsautomation och system inom ventilation och rörsystem.

Vi kan inte luta oss mot att den nya tekniken löser våra samhällsproblem idag. Det är först när människa och maskin samverkar vi kan skapa förändring på riktigt. Ta elbilsladdning till exempel. När vi är ute hos våra laddkunder vill de ha en laddare som motsvarar batterikapaciteten i bilen de har köpt. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen eftersom man tidigare kört fordon med förbränningsmotorer och tanka först när tanken börjar bli tom.

Det är när människa och maskin samverkar som vi ser den stora skillnaden

Vi jobbar inte bara med elbilsladdning. Faktum är att det är ett ganska nytt satsningsområde för oss, som vi kallar Laddia. Även om vi började redan 2008. Då var marknaden var alldeles för omogen med endast 50 elbilar i Sverige. Vi försöker spänna över så stort område vi kan inom ramen för vår kompetens och kopplat till fastighetsbranschen. Vi utbildar inom teknik, energi och personlig utveckling för att göra våra installationer effektiva och hållbara över tid.

Utmaningar inom hållbarhet står i fokus idag. Vi kan inte längre stirra oss blinda på den enskilda delen utan behöver se helhet och system för att lyckas. I takt med ökande krav börjar nu även produkter och den tekniska infrastrukturen mogna för att möjliggöra nya lösningar. Vi har länge pratat om "att mäta är att veta" men vårt dilemma har fram tills idag vart vad vi ska göra av all data. Vi ser oftast att datamängderna är så stora ute hos våra kunder att det bara blir ett brus som i slutändan inte hanteras. Då är man tillbaka till att inte veta igen.

Fokus på teknik, energi och människor

Vi lägger stor del av vår tid i ladd- och energiprojekt. Med bakgrund av den praktiska förankringen erbjuder vi utbildningar inom teknik och fastigheter. Utbildning kommer vara ett tillväxtområde för oss. Vi kommer erbjuda en större bredd och har idag även kurser och program för tekniker och chefer inom fastighetsbranschen. 

Läs mer om det på våra kurssidor.

Chefer

Bli trygg i din roll som chef. Det här är en utbildning där vi varvar teori med praktik. Du får konkreta verktyg för att utvecklas i ditt ledarskap - få nya perspektiv, vässa ditt arbetssätt och engagera dina medarbetare.

Läs mer

Drifttekniker

Uppdatera dina kunskaper inom energieffektivisering och driftoptimering. Denna utbildningen ger dig som redan är yrkesverksam nya verktyg för projektledning, projektering, utredning och arbetsledning.

Läs mer

Tekniskförvaltare

I denna utbildningen får du som redan jobbar som förvaltare verktyg för att arbeta mer långsiktigt. Förbättra din förståelse för de nya smartare tekniska systemen och det strategiska arbetet kring underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet.

Läs mer

Fastighetsautomation

Vi ser byggnaden som ett system. När vi optimerar och energieffektiviserar är det inte det enskilda delsystemet som är i fokus. Det är samverkan mellan byggnaden, människorna, de klimatstyrande- och de betjänande systemen som gör den stora skillnaden. Med vår över 20-åriga erfarenhet inom installation, automation och förvaltning hittar vi snabbt problemen och tar fram åtgärdsförslag och produkter till våra kunder.

Click me, I'm a button

Laddning

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Click me, I'm a button

Utbildning

Samarbetet med de största yrkeshögskolorna i Sverige har pågått i 10 år nu. Vi vill bidra till relevansen i utbildningar och koppla teori till praktik. Vi håller utbildningar inom el, automation, energieffektivisering och ledarskap. I år paketerar vi våra utbildningar även för övriga kunder. Håll utkik på våra utbildningssidor om vi har något för er.

Click me, I'm a button

Ny teknik möjliggör rätt styrning

Vi har länge levt med floskler som "att mäta är att veta". Det finns självklart en god tanke bakom det och det har vart en sanning vid flera tillfällen. Problemet uppstår när mätdatan blir så stor och övergår till ett ohanterbart brus. Fastighetsbranschen står inför samma problematik IT-branschen behövde hantera för många år sedan – Big Data. Därför krokar vi arm med erfarna IT-företag sprugna ur storbolag som exempelvis Ericsson och Nokia.

Vi mäter mer än någonsin

Mycket vill ha mer. Ofta har våra kunder en bra mätinfrastruktur redan när vi börjar vårt arbete. Eftersom vi för bort datahanteringen från människa till AI baserade plattformar blir datamängden inte begränsande. Tvärt om så lär sig AI snabbare med fler parametrar in.

Just nu är marknaden ganska omogen för den nya tekniken och vi lär oss ihop med våra branschkollegor vad "best practice" är. Vi kan idag enkelt skapa bättre optimerade styrningar och effektbegränsningar i befintlig teknikstandard.

Karriär

Vi är under utveckling. Vi söker ständigt kontakt med bra och engagerade människor som brinner för att skapa värde.

Dageus PropTech Engineering AB är ett mångsysslande företag. Teknik, hållbarhet och människor är några gemensamma nämnare inom våra verksamhetsområden. Specialistområden håller i ett tidigt stadie på att utkristallisera sig. Oavsett så vet vi att det är människorna som är de viktigaste och bara vetskapen om att du hat hittat hit och läser detta just nu värmer i hjärtat.

Personprofil och drivkrafter är de viktigaste parametrarna vi värdesätter när vi rekryterar. Vi tror at om du är rätt person så har du förmågan att lära dig det du behöver hos oss. Utbildning och lärande är en del i vårt DNA.

Vi jobbar inte med hierarkiska system men vi vet alltid vem som är beslutsfattare oavsett var i organisationen beslutet fattas. I våra organisationsscheman sätter vi alltid ledningsroller längst ner. Det är för att tydliggöra chefens roll att få människor att växa.

Det finns inget som är så energigivande som at få andra människor att växa. Det är framgång och vår huvuduppgift tycker vi.

Vi söker en assistent med förmågan att hålla ihop trådarna. Assistent, administratör eller samordnare, kärt barn har många namn. Det är dock enkelt att ändra för att det ska passa just dig. Det viktigaste är att du är en härlig person som är duktig på att hålla ihop uppgifter och att färdigställa.

Vi söker nu en administratör

Ingress

Photo by Pankaj Patel

Vilka vi är

Vi är en liten grupp med stöd av ett stort konsortium av konsulter och företag som brinner för att skapa värde för våra kunder

Vår affärsidé är att erbjuda skräddarsydda och holistiska hållbarhetslösningar för energimedvetna fastighetsägare, som vill minska sin energiförbrukning, öka sin lönsamhet och bidra till att minska miljöpåverkan. Vi erbjuder en rad olika tjänster som inkluderar energieffektivisering, fastighetsutveckling, utbildning och verksamhetsutveckling med hållbarhet som den gemensamma nämnaren.

Våra energieffektivitetstjänster kan hjälpa fastighetsägare att analysera och förbättra sin energiförbrukning genom användning av ny teknologi och smarta lösningar.
Våra fastighetsutvecklingstjänster hjälper fastighetsägare att skapa och renovera fastigheter med fokus på hållbara lösningar, som minskar miljöpåverkan och ökar närvaron av grönt utrymme. 
Våra utbildningstjänster hjälper fastighetsägare och deras anställda att bli mer medvetna om hållbarhet och hur de kan bidra till en mer hållbar framtid.

Det är hållbarhet som knyter samman våra erbjudanden för fastighetsbranschen

 Slutligen, verksamhetsutvecklingstjänster hjälper fastighetsägare att effektivisera sin verksamhet, tack vare implementering av hållbara affärsmetoder, vilket vidare bidrar till att öka deras lönsamhet.

Vår målgrupp är energimedvetna fastighetsägare som vill ha en hållbarare och mer kostnadseffektiv verksamhet, samtidigt som de bidrar till en bättre miljö. Vi strävar efter att bli ledande på marknaden inom hållbarheten och att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Utbildning

Samarbetet med de största yrkeshögskolorna i Sverige har pågått i 10 år nu. Vi vill bidra till relevansen i utbildningar och koppla teori till praktik. Vi håller utbildningar inom el, automation, energieffektivisering och ledarskap. I år paketerar vi våra utbildningar även för övriga kunder. Håll utkik på våra utbildningssidor om vi har något för er.

Läs mer

Fastighetsautomation

Vi ser byggnaden som ett system. När vi optimerar och energieffektiviserar är det inte det enskilda delsystemet som är i fokus. Det är samverkan mellan byggnaden, människorna, de klimatstyrande- och de betjänande systemen som gör den stora skillnaden. Med vår över 20-åriga erfarenhet inom installation, automation och förvaltning hittar vi snabbt problemen och tar fram åtgärdsförslag och produkter till våra kunder.

Läs mer

Elbilsladdning

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Läs mer

Organisationsutveckling

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Läs mer

Ny teknik möjliggör rätt styrning

Vi har länge levt med floskler som "att mäta är att veta". Det finns självklart en god tanke bakom det och det har vart en sanning vid flera tillfällen. Problemet uppstår när mätdatan blir så stor och övergår till ett ohanterbart brus. Fastighetsbranschen står inför samma problematik IT-branschen behövde hantera för många år sedan – Big Data. Därför krokar vi arm med erfarna IT-företag sprugna ur storbolag som exempelvis Ericsson och Nokia.

Vi mäter mer än någonsin

Mycket vill ha mer. Ofta har våra kunder en bra mätinfrastruktur redan när vi börjar vårt arbete. Eftersom vi för bort datahanteringen från människa till AI baserade plattformar blir datamängden inte begränsande. Tvärt om så lär sig AI snabbare med fler parametrar in.

Just nu är marknaden ganska omogen för den nya tekniken och vi lär oss ihop med våra branschkollegor vad "best practice" är. Vi kan idag enkelt skapa bättre optimerade styrningar och effektbegränsningar i befintlig teknikstandard.

FRÅGOR?

Ring, maila eller kom och hälsa på men skicka helst inte brev

Kontakta oss gärna

Det ska vara enkelt att kontakta oss tycker vi. Du hittar kontakt och bolagsuppgifter längst ner på varje sida.

Vi arbetar ständigt med att bli mer digitala, därför har vi sedan en tid tillbaka en digital brevlåda i samarbete med Kivra. Vi tänker på miljön därför önskar vi att så mycket som möjligt av den information som kommer till oss går digitalt via mail eller motsvarande.