Integritet

Vi sparar lite av din data för att göra din upplevelse behagligare

Introduktion

Integriteten för våra webbplatsbesökare är mycket viktig för oss, och vi har åtagit oss att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga information.

Att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du första gången besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version samt operativsystem
 2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive hänvisningskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsens navigeringsvägar.
 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-postwebbplats.
 4. Information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida. Till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställningsdetaljer.
 5. Information som du anger för att sätta upp prenumeration på våra mejl och/eller nyhetsbrev.
 6. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktioner du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
 8. Information som du lägger ut på vår webbplats i avsikt att publicera den på internet.
 9. All annan personlig information som du skickar till oss.

Använda personlig information

Personlig information som lämnas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. Administrera vår hemsida och verksamhet
 2. Anpassa vår webbplats för dig
 3. Möjliggör din användning av de tjänster som finns på vår webbplats
 4. Skickar dig varor köpta via vår hemsida
 5. Leverera tjänster köpta via vår webbplats
 6. Skickar utdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och tar in betalningar från dig.
 7. Skickar marknadsföringskommunikation till dig
 8. Skickar dig e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
 9. Skickar dig vårt nyhetsbrev via e-post om du har registrerat dig för det (du kan avregistrera dig när som helst).
 10. Skickar dig marknadskommunikation som rör vår verksamhet eller tredje parts verksamhet som vi tror kan vara av intresse för dig.
 11. Förse tredje part med statistisk information om våra användare.
 12. Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig som rör vår webbplats
 13. Hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.
 14. Verifiera efterlevnaden av villkoren för användningen av vår webbplats.
 15. Andra användningsområden:
 • Om du lämnar in personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss.
 • Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med hjälp av integritetskontroller på webbplatsen.
 • Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

Avslöjande av personlig information

Vi kan komma att avslöja din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan komma att avslöja din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och alla dess dotterbolag) som rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan komma att avslöja din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
 3. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken);
 4. till köparen (eller presumtiv köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger); och
 5. till varje person som vi rimligen tror kan vända sig till en domstol eller annan behörig myndighet för att avslöja den personliga informationen där, enligt vår rimliga uppfattning, en sådan domstol eller myndighet rimligtvis skulle beordra utlämnande av den personliga informationen.
 6. Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla din personliga information till tredje part.

Internationella dataöverföringar

 1. Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan alla länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar dem som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra användning eller missbruk av sådan information av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

Behåller personlig information

 1. Detta avsnitt G anger våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter när det gäller lagring och radering av personlig information.
 2. Personuppgifter som vi behandlar för något eller några syften ska inte sparas längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamålen.
 3. Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum/klockslag som anges nedan:
 • personlig datatyp kommer att raderas årligen.
 1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt G kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • om vi anser att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och
 • för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken).

Säkerhet för din personliga information

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information du lämnar på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.
 4. Du bekräftar att överföringen av information över internet är i sig osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
 5. Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

Tillägg

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan då och då för att säkerställa att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via systemet för privata meddelanden på vår webbplats.

Dina rättigheter

Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. betalning av en avgift 500 kr exkl moms och
 2. tillhandahållandet av lämpliga bevis på din identitet för detta ändamål accepterar vi vanligtvis en fotokopia av ditt pass som är bestyrkt av en notarie plus en originalkopia av en elräkning som visar din nuvarande adress.

Vi kan komma att undanhålla personlig information som du begär i den utsträckning som lagen tillåter.

Du kan när som helst instruera oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen i förväg att godkänna vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parts sekretesspolicyer och praxis.

Uppdaterar information

Meddela oss om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "sessions"-cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer att förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att förfalla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från cookies. 

Namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats, och de syften som de används för, anges nedan:

 1. vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare klickar runt på webbsidorna.

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies – till exempel:

 1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av inställningarna för åsidosättande av cookieshantering som är tillgängliga genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Sekretess" och sedan "Avancerat";
 2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ", "Sekretess", välja "Använd anpassade inställningar för historik" från rullgardinsmenyn och avmarkera "Acceptera cookies från webbplatser"; och
 3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att gå till menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Innehållsinställningar" och sedan välja "Blockera webbplatser från att ställa in data" under rubriken "Cookies".

Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Du kan radera cookies som redan lagrats på din dator – till exempel:

 1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt radera cookiefiler (du kan hitta instruktioner för hur du gör soat http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 2. i Firefox (version 24) kan du radera cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och "Sekretess", sedan välja "Använd anpassade inställningar för historik", klicka på "Visa cookies" och sedan klicka på "Ta bort alla cookies" ; och
 3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla cookies genom att gå till menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Rensa webbinformation" och sedan välja "Ta bort cookies och annan webbplats och plugin-data" innan du klickar på "Rensa webbinformation."

Att radera cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.