Välkommen!

Vi jobbar med hållbarhet i
fastigheter för människor!

Erbjudandet består av
utbildningar, organisationsutveckling,
projekt, service & utredningar.


För byggnaden,
inneklimatet
& människan.

Med ett engagerat intresse för hållbarhet

Med det sagt inser man snabbt att man inte kan påverka allt själv. Vi ser hållbarhet ur ett systemperspektiv därför tar vi människorna och all teknik i byggnaden i beaktning eftersom allt påverkar varandra. Kärleken till utveckling av människor, energi och inneklimat hjälper oss att se och vilja förstå helheten. Vi använder vår långa erfarenhet inom utbildning och teknikprojekt för att nå resultat. Ny teknik, AI och bättre förståelse om människors beteende ger vårt team möjlighet att erbjuda ett unikt och knivskarpt hållbarhetserbjudande.

Vad vi gör

Vi levererar produkter, tjänster och utbildningar inom PropTech och laddning för fastighetsbranschen

Vi bidrar till förändringen, som sker inom fastighetsbranschen, med hållbarhet som grundpelare. Genom att effektivisera byggnaders energikonsumtion bidrar vi till en bättre miljö. För att lyckas använder vi ny teknik stärkt av AI och smarta algoritmer. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom elbilsladdning, fastighetsautomation och system inom ventilation och rörsystem.

Vi kan inte luta oss mot att den nya tekniken löser våra samhällsproblem idag. Det är först när människa och maskin samverkar vi kan skapa förändring på riktigt. Ta elbilsladdning till exempel. När vi är ute hos våra laddkunder vill de ha en laddare som motsvarar batterikapaciteten i bilen de har köpt. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen eftersom man tidigare kört fordon med förbränningsmotorer och tanka först när tanken börjar bli tom.

Det är när människa och maskin samverkar som vi ser den stora skillnaden

Vi jobbar inte bara med elbilsladdning. Faktum är att det är ett ganska nytt satsningsområde för oss, som vi kallar Laddia. Även om vi började redan 2008. Då var marknaden var alldeles för omogen med endast 50 elbilar i Sverige. Vi försöker spänna över så stort område vi kan inom ramen för vår kompetens och kopplat till fastighetsbranschen. Vi utbildar inom teknik, energi och personlig utveckling för att göra våra installationer effektiva och hållbara över tid.

Utbildning

Samarbetet med de största yrkeshögskolorna i Sverige har pågått i 10 år nu. Vi vill bidra till relevansen i utbildningar och koppla teori till praktik. Vi håller utbildningar inom el, automation, energieffektivisering och ledarskap. I år paketerar vi våra utbildningar även för övriga kunder. Håll utkik på våra utbildningssidor om vi har något för er.

Läs mer

Fastighetsautomation

Vi ser byggnaden som ett system. När vi optimerar och energieffektiviserar är det inte det enskilda delsystemet som är i fokus. Det är samverkan mellan byggnaden, människorna, de klimatstyrande- och de betjänande systemen som gör den stora skillnaden. Med vår över 20-åriga erfarenhet inom installation, automation och förvaltning hittar vi snabbt problemen och tar fram åtgärdsförslag och produkter till våra kunder.

Läs mer

Elbilsladdning

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Läs mer

Organisationsutveckling

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Läs mer

Ny teknik möjliggör rätt styrning

Vi har länge levt med floskler som "att mäta är att veta". Det finns självklart en god tanke bakom det och det har vart en sanning vid flera tillfällen. Problemet uppstår när mätdatan blir så stor och övergår till ett ohanterbart brus. Fastighetsbranschen står inför samma problematik IT-branschen behövde hantera för många år sedan – Big Data. Därför krokar vi arm med erfarna IT-företag sprugna ur storbolag som exempelvis Ericsson och Nokia.

Vi mäter mer än någonsin

Mycket vill ha mer. Ofta har våra kunder en bra mätinfrastruktur redan när vi börjar vårt arbete. Eftersom vi för bort datahanteringen från människa till AI baserade plattformar blir datamängden inte begränsande. Tvärt om så lär sig AI snabbare med fler parametrar in.

Just nu är marknaden ganska omogen för den nya tekniken och vi lär oss ihop med våra branschkollegor vad "best practice" är. Vi kan idag enkelt skapa bättre optimerade styrningar och effektbegränsningar i befintlig teknikstandard.

Våra kuser

Vi erbjuder kurser med praktisk förankring. De studerande ska så konkreta verktyg att direkt använda i sin vardag.

Vi bidrar till förändringen, som sker inom fastighetsbranschen, med hållbarhet som grundpelare. Genom att effektivisera byggnaders energikonsumtion bidrar vi till en bättre miljö. För att lyckas använder vi ny teknik stärkt av AI och smarta algoritmer. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom elbilsladdning, fastighetsautomation och system inom ventilation och rörsystem.

Vi kan inte luta oss mot att den nya tekniken löser våra samhällsproblem idag. Det är först när människa och maskin samverkar vi kan skapa förändring på riktigt. Ta elbilsladdning till exempel. När vi är ute hos våra laddkunder vill de ha en laddare som motsvarar batterikapaciteten i bilen de har köpt. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen eftersom man tidigare kört fordon med förbränningsmotorer och tanka först när tanken börjar bli tom.

Det är när människa och maskin samverkar som vi ser den stora skillnaden

Vi jobbar inte bara med elbilsladdning. Faktum är att det är ett ganska nytt satsningsområde för oss, som vi kallar Laddia. Även om vi började redan 2008. Då var marknaden var alldeles för omogen med endast 50 elbilar i Sverige. Vi försöker spänna över så stort område vi kan inom ramen för vår kompetens och kopplat till fastighetsbranschen. Vi utbildar inom teknik, energi och personlig utveckling för att göra våra installationer effektiva och hållbara över tid.

Utmaningar inom hållbarhet står i fokus idag. Vi kan inte längre stirra oss blinda på den enskilda delen utan behöver se helhet och system för att lyckas. I takt med ökande krav börjar nu även produkter och den tekniska infrastrukturen mogna för att möjliggöra nya lösningar. Vi har länge pratat om "att mäta är att veta" men vårt dilemma har fram tills idag vart vad vi ska göra av all data. Vi ser oftast att datamängderna är så stora ute hos våra kunder att det bara blir ett brus som i slutändan inte hanteras. Då är man tillbaka till att inte veta igen.

Fokus på teknik, energi och människor

Vi lägger stor del av vår tid i ladd- och energiprojekt. Med bakgrund av den praktiska förankringen erbjuder vi utbildningar inom teknik och fastigheter. Utbildning kommer vara ett tillväxtområde för oss. Vi kommer erbjuda en större bredd och har idag även kurser och program för tekniker och chefer inom fastighetsbranschen. 

Läs mer om det på våra kurssidor.

Chefer

Bli trygg i din roll som chef. Det här är en utbildning där vi varvar teori med praktik. Du får konkreta verktyg för att utvecklas i ditt ledarskap - få nya perspektiv, vässa ditt arbetssätt och engagera dina medarbetare.

Läs mer

Drifttekniker

Uppdatera dina kunskaper inom energieffektivisering och driftoptimering. Denna utbildningen ger dig som redan är yrkesverksam nya verktyg för projektledning, projektering, utredning och arbetsledning.

Läs mer

Tekniskförvaltare

I denna utbildningen får du som redan jobbar som förvaltare verktyg för att arbeta mer långsiktigt. Förbättra din förståelse för de nya smartare tekniska systemen och det strategiska arbetet kring underhåll och utveckling av fastighetsbeståndet.

Läs mer

Fastighetsautomation

Vi ser byggnaden som ett system. När vi optimerar och energieffektiviserar är det inte det enskilda delsystemet som är i fokus. Det är samverkan mellan byggnaden, människorna, de klimatstyrande- och de betjänande systemen som gör den stora skillnaden. Med vår över 20-åriga erfarenhet inom installation, automation och förvaltning hittar vi snabbt problemen och tar fram åtgärdsförslag och produkter till våra kunder.

Click me, I'm a button

Laddning

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Click me, I'm a button

Utbildning

Samarbetet med de största yrkeshögskolorna i Sverige har pågått i 10 år nu. Vi vill bidra till relevansen i utbildningar och koppla teori till praktik. Vi håller utbildningar inom el, automation, energieffektivisering och ledarskap. I år paketerar vi våra utbildningar även för övriga kunder. Håll utkik på våra utbildningssidor om vi har något för er.

Click me, I'm a button

Ny teknik möjliggör rätt styrning

Vi har länge levt med floskler som "att mäta är att veta". Det finns självklart en god tanke bakom det och det har vart en sanning vid flera tillfällen. Problemet uppstår när mätdatan blir så stor och övergår till ett ohanterbart brus. Fastighetsbranschen står inför samma problematik IT-branschen behövde hantera för många år sedan – Big Data. Därför krokar vi arm med erfarna IT-företag sprugna ur storbolag som exempelvis Ericsson och Nokia.

Vi mäter mer än någonsin

Mycket vill ha mer. Ofta har våra kunder en bra mätinfrastruktur redan när vi börjar vårt arbete. Eftersom vi för bort datahanteringen från människa till AI baserade plattformar blir datamängden inte begränsande. Tvärt om så lär sig AI snabbare med fler parametrar in.

Just nu är marknaden ganska omogen för den nya tekniken och vi lär oss ihop med våra branschkollegor vad "best practice" är. Vi kan idag enkelt skapa bättre optimerade styrningar och effektbegränsningar i befintlig teknikstandard.

Vilka vi är

Vi är ett konsortium av konsulter och företag som brinner för att skapa värde för våra kunder

Vi bidrar till förändringen, som sker inom fastighetsbranschen, med hållbarhet som grundpelare. Genom att effektivisera byggnaders energikonsumtion bidrar vi till en bättre miljö. För att lyckas använder vi ny teknik stärkt av AI och smarta algoritmer. Vi tillhandahåller produkter och tjänster inom elbilsladdning, fastighetsautomation och system inom ventilation och rörsystem.

Vi kan inte luta oss mot att den nya tekniken löser våra samhällsproblem idag. Det är först när människa och maskin samverkar vi kan skapa förändring på riktigt. Ta elbilsladdning till exempel. När vi är ute hos våra laddkunder vill de ha en laddare som motsvarar batterikapaciteten i bilen de har köpt. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen eftersom man tidigare kört fordon med förbränningsmotorer och tanka först när tanken börjar bli tom.

Det är när människa och maskin samverkar som vi ser den stora skillnaden

Vi jobbar inte bara med elbilsladdning. Faktum är att det är ett ganska nytt satsningsområde för oss, som vi kallar Laddia. Även om vi började redan 2008. Då var marknaden var alldeles för omogen med endast 50 elbilar i Sverige. Vi försöker spänna över så stort område vi kan inom ramen för vår kompetens och kopplat till fastighetsbranschen. Vi utbildar inom teknik, energi och personlig utveckling för att göra våra installationer effektiva och hållbara över tid.

Utbildning

Samarbetet med de största yrkeshögskolorna i Sverige har pågått i 10 år nu. Vi vill bidra till relevansen i utbildningar och koppla teori till praktik. Vi håller utbildningar inom el, automation, energieffektivisering och ledarskap. I år paketerar vi våra utbildningar även för övriga kunder. Håll utkik på våra utbildningssidor om vi har något för er.

Läs mer

Fastighetsautomation

Vi ser byggnaden som ett system. När vi optimerar och energieffektiviserar är det inte det enskilda delsystemet som är i fokus. Det är samverkan mellan byggnaden, människorna, de klimatstyrande- och de betjänande systemen som gör den stora skillnaden. Med vår över 20-åriga erfarenhet inom installation, automation och förvaltning hittar vi snabbt problemen och tar fram åtgärdsförslag och produkter till våra kunder.

Läs mer

Elbilsladdning

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Läs mer

Organisationsutveckling

Inom ramen för vårt varumärke Laddia så installerar vi nyckelfärdig laddinfrastruktur med betalningstjänster. Vi är bäst på de större installationerna på över 50 laddare där vi kan vara riktigt konkurrenskraftiga. Funderar ni på att installera ett fåtal nu och kanske flera i framtiden? Tala med oss först så vägleder vi er till rätt beslut.

Läs mer

Ny teknik möjliggör rätt styrning

Vi har länge levt med floskler som "att mäta är att veta". Det finns självklart en god tanke bakom det och det har vart en sanning vid flera tillfällen. Problemet uppstår när mätdatan blir så stor och övergår till ett ohanterbart brus. Fastighetsbranschen står inför samma problematik IT-branschen behövde hantera för många år sedan – Big Data. Därför krokar vi arm med erfarna IT-företag sprugna ur storbolag som exempelvis Ericsson och Nokia.

Vi mäter mer än någonsin

Mycket vill ha mer. Ofta har våra kunder en bra mätinfrastruktur redan när vi börjar vårt arbete. Eftersom vi för bort datahanteringen från människa till AI baserade plattformar blir datamängden inte begränsande. Tvärt om så lär sig AI snabbare med fler parametrar in.

Just nu är marknaden ganska omogen för den nya tekniken och vi lär oss ihop med våra branschkollegor vad "best practice" är. Vi kan idag enkelt skapa bättre optimerade styrningar och effektbegränsningar i befintlig teknikstandard.

FRÅGOR?

Ring, maila eller kom och hälsa på men skicka helst inte brev

Kontakta oss gärna

Det ska vara enkelt att kontakta oss tycker vi. Du hittar kontakt och bolagsuppgifter längst ner på varje sida.

Vi arbetar ständigt med att bli mer digitala, därför har vi sedan en tid tillbaka en digital brevlåda i samarbete med Kivra. Vi tänker på miljön därför önskar vi att så mycket som möjligt av den information som kommer till oss går digitalt via mail eller motsvarande.