2024-01-17

Elsäkerhetsverkets senaste rapport avslöjar en oroande trend: otillräcklig skyddsavskärmning är en huvudorsak till elolyckor. För att stärka säkerheten är det kritiskt att ... Läs mer

2023-06-29

Reinforcement learning (RL) är en typ av maskininlärning där en agent lär sig att ta beslut genom att interagera med en miljö. ... Läs mer

2023-06-29

En välutformad hållbarhetsstrategi för fastighetsägare kan vara nyckeln till framgång och lönsamhet. Genom att implementera energioptimering, vattenbesparing och effektiv avfallshantering kan fastighetsägaren ... Läs mer