Tjänster

2023-06-29

Reinforcement learning

Reinforcement learning (RL) är en typ av maskininlärning där en agent lär sig att ta beslut genom att interagera med en miljö….

Read More…

5 ANLEDNINGAR TILL ATT SKAPA EN HÅLLBARHETSSTRATEGI

En välutformad hållbarhetsstrategi för fastighetsägare kan vara nyckeln till framgång och lönsamhet. Genom att implementera energioptimering, vattenbesparing och effektiv avfallshantering kan fastighetsägaren…

Read More…