CATEGORY: Fristående kurser, Ledarskap

Projektledning

Course Access: Lifetime
Course Overview
schedule12 dagar
location_onGöteborg
co_presentSal

Kursens syfte är att behandla projektledning utifrån ett fastighetsperspektiv. Vi går tillsammans igenom alla faserna i ett fastighetsutvecklingsprojekt. Det sätter vi i relation till andra projekttyper. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om projekt och projektledning inom fastighetsförvaltning.Vår kurs är speciellt utformad för fastighetsförvaltare och syftar till att utveckla deras kunskaper och färdigheter inom ledarskap och arbetsledning. Målet är att deltagarna ska lära sig om kundrelationer, retorik, medarbetarsamtal och att bli framstående ledare inom fastighetsförvaltning. Dessutom kommer kursen att inkludera inslag av utvecklingspsykologi och personlig tillväxt.