2023-05-31

En person på D6-nivå inom Bill Torberts teori skulle kallas en "transformativ ledare" och hänföras till "transformativ handlinglogic" eller "transformativ självförståelse". En ... Läs mer

2023-05-23

När det gäller reflektionsarbete är nog SOS-modellen det verktyg jag tycker funkar bäst. Det tvingar mig att se saker ur olika perspektiv ... Läs mer

2023-05-19

Enligt Bill Torberts teori, skulle en opportunist hänföras till "opportunistisk handlinglogic" eller "opportunistisk självförståelse" som också kallas D3 i hans modell. På ... Läs mer

2023-05-19

Här är en beskrivning av de sju stegen i hierarkin av personlig ledarutveckling enligt Bill Torberts teori: Egocentric: På denna första nivå ... Läs mer

2023-05-18

Bill Torbert är känd för sin teori om hierarkin av personlig ledarutveckling, men han har också skrivit om dialog, gruppledarskap och organisationsteori. ... Läs mer

2023-05-17

Bill Torbert är en organisations-, psykologi-, och managementteoretiker som har bidragit med flera begrepp och modeller för ledarskap och förändringsprocesser. En av ... Läs mer