Ledarskap

2023-05-31

Är du en transformativ ledare?

En person på D6-nivå inom Bill Torberts teori skulle kallas en ”transformativ ledare” och hänföras till ”transformativ handlinglogic” eller ”transformativ självförståelse”. En…

Read More…

2023-05-23

SOS varning för den kanske bästa modellen

När det gäller reflektionsarbete är nog SOS-modellen det verktyg jag tycker funkar bäst. Det tvingar mig att se saker ur olika perspektiv…

Read More…

2023-05-19

Opportunisten det självcentrerande barnet i dig

Enligt Bill Torberts teori, skulle en opportunist hänföras till ”opportunistisk handlinglogic” eller ”opportunistisk självförståelse” som också kallas D3 i hans modell. På…

Read More…

7 steg av personlig utveckling

Här är en beskrivning av de sju stegen i hierarkin av personlig ledarutveckling enligt Bill Torberts teori: Det är viktigt att notera…

Read More…

2023-05-18

Hierarkin av personlig ledarutveckling

Bill Torbert är känd för sin teori om hierarkin av personlig ledarutveckling, men han har också skrivit om dialog, gruppledarskap och organisationsteori….

Read More…

2023-05-17

Bill Torbert

Bill Torbert är en organisations-, psykologi-, och managementteoretiker som har bidragit med flera begrepp och modeller för ledarskap och förändringsprocesser. En av…

Read More…