The lc_get_post shortcode could not retrieve any matching post.

När det gäller reflektionsarbete är nog SOS-modellen det verktyg jag tycker funkar bäst. Det tvingar mig att se saker ur olika perspektiv och ökar på så sett min förståelse för situationen jag ställts inför. Med bättre förståelse och fler insikter tenderar min reaktion bli mer lugn och harmonisk. Då tar jag de bästa besluten.

SOS-modellen inom utvecklingspsykologin utvecklades av Dr. Phil Shaver och Dr. Mario Mikulincer vid Haifas universitet i Israel.

SOS-modellen är en integrativ teori om hur människors känslomässiga erfarenheter och beteendemönster utvecklas. Modellen tar hänsyn till vår biologiska natur och våra tidiga erfarenheter av relationer med vårdgivare och andra nära personer.

Enligt SOS-modellen är människor utrustade med ett självsystem, ett annatssystem och ett själv-annatssystem. Dessa system interagerar ständigt med varandra och skapar vårt sätt att förhålla oss till oss själva och andra människor.

Självsystemet handlar om hur vi upplever oss själva, det vill säga vår självbild och självkänsla. Andra systemet handlar om hur vi uppfattar och relaterar till andra människor och hur vi bildar och bibehåller relationer. Själv-annatssystemet är kopplingen mellan självsystemet och det andra systemet, och beskriver hur vår självbild påverkar våra relationer och vice versa.

SOS-modellen betonar även vikten av trygg anknytning för vår utveckling och vårt välbefinnande. Trygg anknytning till vårdgivare under barndomen bidrar till god självbild och sunda relationer under resten av livet.

SOS-modellen kan användas som ett verktyg för att förstå en konfliktsituation genom att analysera hur enskilda personers självsystem, andrasystemet och själv-annatssystemet interagerar i konfliktsituationen.

Här är några steg du kan följa för att använda SOS-modellen i en konflikt:

Steg 1: Identifiera din egen självbild och känslor i situationen. Fråga dig själv: “Hur uppfattar jag mig själv i den här konflikten? Vad känner jag nu?”

Steg 2: Försök att förstå den andra personens självbild och känslor. Fråga dig själv: “Hur kan den här personen uppfatta sig själv i den här situationen? Vad kan den här personen känna just nu?”

Steg 3: Tänk på hur din egen självbild påverkar hur du uppfattar den andra personen och situationen. Fråga dig själv: “På vilket sätt påverkar min självbild min hur jag ser den här personen och situationen?”

Steg 4: Försök att förstå hur den andra personens beteende och handlingar kan vara kopplade till deras självbild och känslomässiga reaktioner. Fråga dig själv: “Hur kan den här personens beteende och handlingar vara en reaktion på deras eget självsystem?”

Genom att använda SOS-modellen på det här sättet kan du få en bättre förståelse för din egen roll i konflikten och hur andrasjälvsystemet kan påverka situationen. Det kan också hjälpa till att förebygga konflikter i framtiden genom att du blir mer medveten om hur din självbild och beteende påverkar dina relationer med andra.

SOS varning för den kanske bästa modellen

by PropTech Writer,

När det gäller reflektionsarbete är nog SOS-modellen det verktyg jag tycker funkar bäst. Det tvingar mig att se saker ur olika perspektiv och ökar på så sett min förståelse för situationen jag ställts inför. Med bättre förståelse och fler insikter tenderar min reaktion bli mer

Är du en transformativ ledare?

by PropTech Writer,

En person på D6-nivå inom Bill Torberts teori skulle kallas en "transformativ ledare" och hänföras till "transformativ handlinglogic" eller "transformativ självförståelse". En transformativ ledare kännetecknas av sin förmåga att tänka på ett holistiskt och kreativt sätt när de arbetar med problem och utmaningar. De har

Vi reder ut begreppet kring AI genom att prata om machine learning

by PropTech Writer,

AI (Artificiell intelligens) och Machine Learning är två relaterade begrepp, men de är inte samma sak. AI handlar om datorprogram som är utformade för att utföra intelligenta uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Till exempel kan ett AI-program användas för att känna igen talade ord,

5 ANLEDNINGAR TILL ATT SKAPA EN HÅLLBARHETSSTRATEGI

by admin,

En välutformad hållbarhetsstrategi för fastighetsägare kan vara nyckeln till framgång och lönsamhet. Genom att implementera energioptimering, vattenbesparing och effektiv avfallshantering kan fastighetsägaren minska sina kostnader och öka sin vinst samtidigt som de skapar en attraktiv fastighet som lockar hyresgäster och investerare. En stark hållbarhetsprofil bidrar

Elektrifiera din karriär med vårt dynamiska team

by admin,

I dagens snabbt föränderliga yrkesliv behöver man vara redo att växla upp och anpassa sig till nya tekniker, trender och arbetsmetoder. Att bli en del av ett dynamiskt team och få möjligheten att utvecklas kan vara precis det du behöver för att elektrifiera din karriär

Fastställande av närområde

by admin,

Förståelsen av Skyddsavskärmning och Närområdet: En Kritisk Faktor för Elsäkerhet Inledning: Bristande Skyddsavskärmning och Elolyckor Enligt Elsäkerhetsverkets rapport "Elolyckor 2019" är en ökande andel av elolyckor bland elyrkespersoner kopplade till otillräcklig skyddsavskärmning. Mats Jonsson, i sin artikel publicerad på Voltimum den 1 december 2020, belyser

Reinforcement learning

by admin,

Reinforcement learning (RL) är en typ av maskininlärning där en agent lär sig att ta beslut genom att interagera med en miljö. Agenten får feedback i form av belöningar eller straff baserat på sina handlingar, och målet är att maximera den kumulativa belöningen över tiden.

AI i fastigheter

by admin,

Vi använder ofta det populistiska begreppet AI. Inom automation är det i princip uteslutande ML eller machine learning man menar när man pratar om AI. Ibland löser man till och med funktionerna med traditionella regulatorer och styrsystem. När vi läser texten nedan låter vi mig

Är AI ett hot mot mänskligheten?

by PropTech Writer,

Det finns vissa forskare och futurister som varnar för att utvecklingen av artificiell intelligens kan vara ett hot mot mänskligheten, om den inte regleras eller hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Detta är främst en oro för så kallad "superintelligens", en term som används för att

Opportunisten det självcentrerande barnet i dig

by admin,

Enligt Bill Torberts teori, skulle en opportunist hänföras till "opportunistisk handlinglogic" eller "opportunistisk självförståelse" som också kallas D3 i hans modell. På denna nivå är en person i första hand motiverad av sin egen fördel och väljer handlingar som ger dem mest personlig vinning eller