Categories
Ledarskap

SOS varning för den kanske bästa modellen

När det gäller reflektionsarbete är nog SOS-modellen det verktyg jag tycker funkar bäst. Det tvingar mig att se saker ur olika perspektiv och ökar på så sett min förståelse för situationen jag ställts inför. Med bättre förståelse och fler insikter tenderar min reaktion bli mer lugn och harmonisk. Då tar jag de bästa besluten.

SOS-modellen inom utvecklingspsykologin utvecklades av Dr. Phil Shaver och Dr. Mario Mikulincer vid Haifas universitet i Israel.

SOS-modellen är en integrativ teori om hur människors känslomässiga erfarenheter och beteendemönster utvecklas. Modellen tar hänsyn till vår biologiska natur och våra tidiga erfarenheter av relationer med vårdgivare och andra nära personer.

Enligt SOS-modellen är människor utrustade med ett självsystem, ett annatssystem och ett själv-annatssystem. Dessa system interagerar ständigt med varandra och skapar vårt sätt att förhålla oss till oss själva och andra människor.

Självsystemet handlar om hur vi upplever oss själva, det vill säga vår självbild och självkänsla. Andra systemet handlar om hur vi uppfattar och relaterar till andra människor och hur vi bildar och bibehåller relationer. Själv-annatssystemet är kopplingen mellan självsystemet och det andra systemet, och beskriver hur vår självbild påverkar våra relationer och vice versa.

SOS-modellen betonar även vikten av trygg anknytning för vår utveckling och vårt välbefinnande. Trygg anknytning till vårdgivare under barndomen bidrar till god självbild och sunda relationer under resten av livet.

SOS-modellen kan användas som ett verktyg för att förstå en konfliktsituation genom att analysera hur enskilda personers självsystem, andrasystemet och själv-annatssystemet interagerar i konfliktsituationen.

Här är några steg du kan följa för att använda SOS-modellen i en konflikt:

Steg 1: Identifiera din egen självbild och känslor i situationen. Fråga dig själv: ”Hur uppfattar jag mig själv i den här konflikten? Vad känner jag nu?”

Steg 2: Försök att förstå den andra personens självbild och känslor. Fråga dig själv: ”Hur kan den här personen uppfatta sig själv i den här situationen? Vad kan den här personen känna just nu?”

Steg 3: Tänk på hur din egen självbild påverkar hur du uppfattar den andra personen och situationen. Fråga dig själv: ”På vilket sätt påverkar min självbild min hur jag ser den här personen och situationen?”

Steg 4: Försök att förstå hur den andra personens beteende och handlingar kan vara kopplade till deras självbild och känslomässiga reaktioner. Fråga dig själv: ”Hur kan den här personens beteende och handlingar vara en reaktion på deras eget självsystem?”

Genom att använda SOS-modellen på det här sättet kan du få en bättre förståelse för din egen roll i konflikten och hur andrasjälvsystemet kan påverka situationen. Det kan också hjälpa till att förebygga konflikter i framtiden genom att du blir mer medveten om hur din självbild och beteende påverkar dina relationer med andra.