Categories
Ledarskap

Opportunisten det självcentrerande barnet i dig

Enligt Bill Torberts teori, skulle en opportunist hänföras till ”opportunistisk handlinglogic” eller ”opportunistisk självförståelse” som också kallas D3 i hans modell.

På denna nivå är en person i första hand motiverad av sin egen fördel och väljer handlingar som ger dem mest personlig vinning eller minskar deras förluster. Personerna på D3-nivå har den förmågan att utveckla taktik för att få ut det de vill ha, och de är oftast duktiga på att läsa av situationer och människor för att få det de vill ha.

Dessa personer kan dock visa en bristande förmåga att ta ansvar för sina handlingar, att härleda egna fel eller brister och att ta hänsyn till andras känslor och perspektiv.

För att utvecklas vidare från D3-nivå och uppnå högre nivåer av självmedvetenhet och handling, kan en opportunist arbeta på att utveckla en öppenhet för andras synpunkter och öka sin förmåga att tänka kritiskt. De kan också arbeta med att utveckla en medvetenhet om hur deras handlingar påverkar andra och omfatta en mer samarbetsvinning.