Categories
Ledarskap

7 steg av personlig utveckling

Här är en beskrivning av de sju stegen i hierarkin av personlig ledarutveckling enligt Bill Torberts teori:

  1. Egocentric: På denna första nivå är individen mer självfokuserad och självcentrerad än något annat. Detta kan innebära en bristande förmåga att se saker ur andras perspektiv eller att resonera om frågor utan att rikta fokus mot egna behov.
  2. Reactive: På denna nivå är individen mer anpassningsbar till andras behov och önskningar men är fortfarande väldigt beroende av andras uppfattningar och reaktioner. Individen kan ha svårt att ta egna initiativ och kan genomföra uppgifter bara på grund av yttre press och styrning.
  3. Impartial: På denna nivå kan individen se på situationer mer objektivt och ta hänsyn till olika perspektiv, även om individen inte själv har liknande perspektiv. Individen kan ta eget ansvar och fatta beslut baserat på vad som är bäst för gruppen, oberoende av egen vinning.
  4. Proactive: På denna nivå kan individen utveckla en ökad självmedvetenhet och ett personligt ansvarstagande för uppgifter genom att ta aktiva ledarroller. Individen kan samarbeta med andra och fokuserar på ömsesidighet i samarbetet, vilket resulterar i en ökad effektivitet och prestation.
  5. Achiever: På denna nivå kan individen hantera mångfaldiga perspektiv, paradoxer och motsättningar på ett flexibelt sätt. Individen kan se på situationer från flera perspektiv och kan agera som en bro mellan olika grupper och skapa väl avvägda beslut.
  6. Strategist: På denna nivå kan individen engagera sig i komplexa och abstrakta koncept, som ofta saknar strukturer. Vid denna nivå kan individen tänka långsiktigt och se konsekvenserna av olika beslut och handlingar. Denna nivå innebär också utvecklingen av transformativa strategier och lösningar.
  7. Alchemist: På denna sista nivå har personen en förståelse av sin mentala modell och personliga identitet, och kan omvandla sitt tänkande och perception för att uppleva världen på ett radikalt annorlunda sätt. Det innebär också förmågan att känna igen sina begränsningar och förstärka sin inre sårbarhet.

Det är viktigt att notera att dessa nivåer inte är statiska och kan vara mer av en kontinuerlig utveckling. Dessutom kan en person befinna sig på olika nivåer beroende på situation och kontext.