Categories
Ledarskap

Hierarkin av personlig ledarutveckling

Bill Torbert är känd för sin teori om hierarkin av personlig ledarutveckling, men han har också skrivit om dialog, gruppledarskap och organisationsteori.

Det finns flera författare och forskare som har utforskat och vidareutvecklat Bill Torberts modell över tid. Här är några exempel:

  1. Susanne Cook-Greuter – en framträdande psykolog och utvecklingsforskare som har byggt vidare på Torberts modell genom att lägga till en åttonde nivå av ledarskapsutveckling kallad ”Unitive Behavior”. Cook-Greuter har också lagt till flera andra dimensioner till modellen, inklusive självmedvetenhet och andlig utveckling.
  2. Jack Mezirow – en utbildningsteoretiker som har föreslagit en liknande modell för vuxeninlärning som bygger på kritisk reflektion och återintegrering av tidigare läroprocesser. Mezirows teori om ”transformative learning” har liknande steg som Torberts ledarskapsmodell.
  3. Robert Kegan – en psykolog som har utvecklat en liknande modell för personlig och professionell utveckling som följer samma logik som Torberts modell. Kegans modell innefattar bland annat en förståelse av objektsrelationer, ”socialized mind” och ”self-transforming mind”.

Dessa forskare och deras bidrag har utvecklat vår förståelse av ledarskapsutveckling och personlig utveckling i allmänhet.