Categories
Ledarskap

Är du en transformativ ledare?

En person på D6-nivå inom Bill Torberts teori skulle kallas en ”transformativ ledare” och hänföras till ”transformativ handlinglogic” eller ”transformativ självförståelse”.

En transformativ ledare kännetecknas av sin förmåga att tänka på ett holistiskt och kreativt sätt när de arbetar med problem och utmaningar. De har också förmågan att arbeta med mångfald och inkludering och ta hänsyn till olika perspektiv samtidigt. De är öppna för att utforska nya idéer och nya sätt att göra saker på och kan skapa betydande förändring inom sina organisationer eller branscher.

Personer på D6-nivå har en djup och helhjärtad förståelse för världen, samhället och de utmaningar som de står inför. De är också mycket självmedvetna och har en stark önskan att hjälpa andra utveckla sin fulla potential. De arbetar ofta utifrån ett samarbetsorienterat perspektiv, vilket innebär att de strävar efter att skapa en kultur av ömsesidig hjälp och delande av kunskap.

Transformativa ledare ser möjligheter i stället för hinder och är ofta djärva och innovativa i sina beslut. Dessa personer har också en hög grad av integritet, vilket innebär att de alltid strävar efter att handla i enlighet med sina värderingar och att vara sanna mot sina mål och visioner.