Auktorisation B – El

Auktorisation enligt ELSÄKFS 2017:4 med inriktning mot Auktorisation B (Begränsad behörighet) Denna utbildning riktar sig till personer inom elbranschen som siktar på att uppnå Auktorisation B (tidigare känd som Begränsad…

14 500,00 kr exkl. moms

Denna Auktorisationskurs B är en utbildning som syftar till att förbereda yrkesverksamma inom elbranschen för att uppnå Begränsad behörighet enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄKFS 2017:4. Kursen är utformad för att täcka alla nödvändiga teoretiska och praktiska aspekter av elinstallationer, inklusive grundläggande ellära, elkraftteknik, och relevant lagstiftning. Med en blandning av laborationsmoment och fokus på installation, felsökning och underhåll, ger kursen deltagarna de kunskaper som krävs för att utföra säkra och effektiva elarbeten upp till 1000 V.

Kursen avslutas med en obligatorisk praktikdag och ett teoriprov. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att vara kvalificerade för att ansöka om Auktorisation B och därmed vara redo att möta elbranschens krav.

Beskrivning

Auktorisation enligt ELSÄKFS 2017:4 med inriktning mot Auktorisation B (Begränsad behörighet)

Denna utbildning riktar sig till personer inom elbranschen som siktar på att uppnå Auktorisation B (tidigare känd som Begränsad behörighet 1 eller BB1). Kursen är utformad enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄKFS 2017:4 och syftar till att ge deltagarna de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att säkert och korrekt utföra elektriska installationer enligt gällande lagstiftning och säkerhetsstandarder.

Kursinnehåll
 • Grundläggande och praktisk ellära
 • Elkraftteknik
 • Laborationsmoment
 • Installation, felsökning och underhåll av elutrustningar
 • Fördjupade kunskaper om föreskrifter, lagar och förordningar som rör elanläggningar
 • Kunskap om ledningsburna störningar och miljökrav
Behörighetsomfattning för Auktorisation B
 • Elinstallationsarbeten på anläggningar med systemspänning upp till 1000 V
 • Arbete med befintlig gruppledning inklusive installation, flyttning och anslutning av ljusarmaturer, strömställare och uttag
 • Anslutning av maskiner, apparater och annan utrustning
Studieformer

Vi erbjuder kursen i tre olika format för att möta olika behov och inlärningsstilar:

 1. Onlineutbildning: En flexibel självstudiekurs som kan påbörjas när som helst via vår digitala lärplattform Dagedu. Kursmaterial och resurser blir tillgängliga direkt efter registrering. Stöd erbjuds genom utbildningsportalen, telefon och e-post. Teoriprov genomförs elektroniskt efter godkända inlämningsuppgifter.
 2. Distansutbildning: Inkluderar live online-föreläsningar och interaktiva sessioner med kvalificerade instruktörer. Schema för dessa sessioner tillhandahålls efter registrering.
 3. Salsutbildning: Traditionell klassrumsundervisning för de som föredrar personlig kontakt och handledning. Information om kursdatum och plats meddelas efter registrering.

Klassstorleken är begränsad för att säkerställa kvalitet och personlig uppmärksamhet, så tidig anmälan rekommenderas.

Oavsett studieform krävs en obligatorisk praktikdag för Auktorisation B, som arrangeras i grupp och schemaläggs i Göteborg efter avslutade kunskapstester.

Kurslängd

Förväntad kurslängd är cirka tre månader vid en studietakt av två kvällar per vecka, men kan variera beroende på deltagarens förkunskaper och tillgänglig studietid.

Målgrupp och förkunskapskrav

Kursen vänder sig till elektriker och andra yrkesverksamma inom elteknik som behöver auktorisation med Begränsad behörighet. Grundläggande elteknisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet krävs för deltagande.

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att besitta de kunskaper som krävs för att ansöka om auktorisation med Begränsad behörighet, vilket är en förutsättning för att arbeta med elektriska installationer.

För mer information och anmälan, vänligen besök vår hemsida eller kontakta kundservice.

Ytterligare information

Studieform

, ,

(0)