PropTech Writer

2023-05-31

Är du en transformativ ledare?

En person på D6-nivå inom Bill Torberts teori skulle kallas en ”transformativ ledare” och hänföras till ”transformativ handlinglogic” eller ”transformativ självförståelse”. En…

Read More…

2023-05-23

SOS varning för den kanske bästa modellen

När det gäller reflektionsarbete är nog SOS-modellen det verktyg jag tycker funkar bäst. Det tvingar mig att se saker ur olika perspektiv…

Read More…

2023-05-19

7 steg av personlig utveckling

Här är en beskrivning av de sju stegen i hierarkin av personlig ledarutveckling enligt Bill Torberts teori: Det är viktigt att notera…

Read More…

2023-05-18

Hierarkin av personlig ledarutveckling

Bill Torbert är känd för sin teori om hierarkin av personlig ledarutveckling, men han har också skrivit om dialog, gruppledarskap och organisationsteori….

Read More…

2023-05-17

Bill Torbert

Bill Torbert är en organisations-, psykologi-, och managementteoretiker som har bidragit med flera begrepp och modeller för ledarskap och förändringsprocesser. En av…

Read More…

2023-05-13

Vi reder ut begreppet kring AI genom att prata om machine learning

AI (Artificiell intelligens) och Machine Learning är två relaterade begrepp, men de är inte samma sak. AI handlar om datorprogram som är…

Read More…

2023-05-10

Är AI ett hot mot mänskligheten?

Det finns vissa forskare och futurister som varnar för att utvecklingen av artificiell intelligens kan vara ett hot mot mänskligheten, om den…

Read More…